Wij willen graag een leuke juf of meester voor onze groep 6/7

Niets is raar, alleen maar bijzonder. #deluizenmoeder

Wij willen graag een leuke juf of meester voor onze groep 6/7

Regio Den Haag

Kan zowel Fulltime of parttime, de werk dagen bepalen we in overleg.

Studeer je op de PABO, of heb je al je diploma en wil je aan de slag met een enthousiaste klas?

Loop vrijblijvend een dagdeel mee om de sfeer te proeven, leerkrachten te spreken en de leerlingen te zien waar het omgaat.

Bel SUC6WERK 06-23654395 of mail naar lvanderkleij@suc6werk.nl

 

Op deze basisschool geloven ze erin dat kinderen moeten opgroeien in veiligheid en vertrouwen. Leerkrachten, ouders en kinderen werken samen om de ontwikkeling van kinderen te begeleiden. Daarbij vind de school het belangrijk dat kinderen voldoende kennis opdoen. Met kennis snap je de wereld beter. Echter alleen kennisoverdracht zorgt voor een verkeerde balans. Persoonsvorming is ook van belang; tenslotte behoort een kind ook te weten welke kwaliteiten en belemmeringen hij/zij bezit. En als laatste moet een kind zich ook sociaal ontwikkelen; een kind moet leren in een pluriforme maatschappij samen te werken met anderen.

Om dit te bewerkstelligen hebben ze een goed fundament nodig. Een fundament dat ons waarden leert en waar normen uit zijn ontstaan die zorgen voor balans. Deze levenshouding wordt ondersteund door een praktische sociaal emotionele methode. Dit is  een werkwijze die kinderen en leerkrachten handvatten biedt om goed met elkaar om te gaan.

De school is een gecertificeerde gezonde school. Aandacht voor welbevinden en gezonde voeding zijn de twee gebieden waarop wij officieel worden erkend in beleid en uitwerking.

Onze kinderen moeten in de toekomst de maatschappij draaiende houden. Een maatschappij waar meer dan ooit vaardigheden belangrijk zijn als: onderzoek, presentatie, samenwerking, informatieverwerking en weten waar informatie vandaan gehaald kan worden die relevant is en van betrouwbare bron komt. Om kinderen hier op voor te bereiden hebben ze thematisch onderwijs geïntroduceerd op school. Vanuit een gekozen onderwerp leren ze kinderen over de wereld maar geven we ook de ruimte om antwoorden te vinden op vragen die bij kinderen ontstaan.

Elk kind wordt begeleid door een enthousiast en betrokken team. Met volle overtuiging kunnen wij zeggen dat elk kind de kans krijgt te groeien en te bloeien.