Wanted: Onderwijsassistent, leerkrachtondersteuner voor het Speciaal Basisonderwijs regio Rotterdam voor 8-16-24 uur per week, kleuters, midden en bovenbouw.

Je kunt direct aan de slag

Het speciaal onderwijs vindt dat ieder kind waardevol is en talenten heeft. Soms lukt het een kind echter (nog) niet om zijn of haar kwaliteiten te ontwikkelen. Door ernstige gedrag of leer problemen, een gedragsstoornis of bijvoorbeeld ouders/opvoeders die tijdelijk minder goed voor hem of haar kunnen zorgen. Met gedragsexpertise binnen de school sluit het speciaal onderwijs aan op wat het kind wel kan ontwikkelen. De scholing/begeleiding van deze jeugdigen vindt plaats op meerdere locaties in  Zuid Holland.

De scholen bieden onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 13 jaar op het speciaal basisonderwijs.  Op de scholen zitten leerlingen in klassen van maximaal 15 kinderen met speciale onderwijsbehoeften door de eigen of systeemproblematiek. De school wil met het team het onderwijs en pedagogisch klimaat opbouwen tot een specialistische setting voor kinderen die een extra kans verdienen in onze maatschappij.

Een professioneel en multidisciplinaire commissie van begeleiding zorgen voor de nodige ondersteuning. Bij de groepskeuze van de leerling houden ze rekening met leeftijd, leervorderingen, sociaal-emotionele ontwikkeling en de aard van de stoornis. Hierdoor zijn de klassen anders samengesteld dan op de meeste andere scholen.

Om deze leerlingen weer tot bloei te laten komen, hun kennis niveau te verhogen en hun individuele ontwikkeling te stimuleren zijn deze scholen op zoek naar Onderwijsassistenten/leerkrachtondersteuners Speciaal Onderwijs voor 8-1624-32 uur per week.

Wat ga je doen

Elk kind is uniek en brengt zijn/haar  eigen uitdagingen mee. Iedere dag is anders en past bij jou! Naast reken- en taalonderwijs, ligt het accent op de sociale- en emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Als onderwijsassistent en leerkrachtondersteuner voer je onder de verantwoordelijkheid van een leraar, les(ondersteunende) en leerling-begeleidende taken uit.

Je stelt ontwikkelingsperspectieven op.

Je creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen.

Je levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en je bent verantwoordelijk voor professionalisering.

Daarnaast neem je deel aan scholing- en ontwikkelingsactiviteiten en werk je nauw samen met de CVB.

Tevens onderhoud je veel contacten met de ouders/verzorgers en neem je actief deel aan teamvergaderingen.

Je krijgt hierbij ondersteuning van een leerkracht, intern begeleider, gedragswetenschapper, de schoolleider en je teamgenoten.

Via bijscholing kan je  verder professionaliseren op het gebied van stoornissen en traumaverwerking.

Samen met je collega’s ontwikkel je passende leerlijnen en natuurlijk hou je de vorderingen van het kind bij.

Dit alles deel je met ouders/verzorgers, door met hen in gesprek te gaan en ze uit te dagen deel uit te maken van de schoolse ontwikkeling van hun kind.

Wie ben jij?

Als onderwijsassistent heb je een MBO 4 opleiding gehad of ben je PABO student en als leerkrachtondersteuner ben je in het bezit van een Associate degree (Ad (Hbo-niveau) .

  • Je hebt dat fingerspitzengefühl om van  ieder kind dat jouw klas in loopt te zien hoe zijn of haar pet staat die ochtend;
  • Je weet snel een veilig en gestructureerd leerklimaat te creëren waarin leerlingen zich verder kunnen ontwikkelen;
  • Je bent in staat leerlingen situationeel te coachen en te sturen op wat ze wel kunnen;
  • Je weet (verbaal) agressief gedrag te de-escaleren en de hulpvraag van de leerling te herkennen;Je bent een echte teamplayer en weet je te verbinden;
  • Je bent communicatief vaardig , integer en staat stevig in je schoenen;
  • Het is jouw ambitie om boeiend, uitdagend en betekenisvol onderwijs te geven op het niveau van het kind.

Affiniteit of ervaring met het werken binnen het (speciaal) onderwijs is een pre, maar geen must.

Een dag of dagdeel meedraaien is onderdeel van de procedure.

Extra informatie Arbeidsvoorwaarden
Salariëring is conform de nieuwe cao PO.

Bel vrijblijvend naar 06-23654395 Suc6werk Lisette van der Kleij voor meer informatie.