Voor een lange periode zoekt de Jenaplanschool een leerkracht voor een leuke groep 3-4.

Voor een lange periode zoekt de Jenaplanschool een leerkracht voor een leuke groep 3-4.

Deze functie is voor een lange periode met uitzicht op een vaste baan.

Het is een dynamische en kleurrijke school, gevestigd in een groene omgeving regio Gouda.

Een openbare school waar ieder kind, ongeacht geloof of huidskleur, welkom is. Zij bieden een veilige, warme plek voor iedereen. Kinderen voelen zich hier gehoord en gezien en gaan met plezier naar school.
Er zijn geen klassen, maar stamgroepen met kinderen uit twee opvolgende jaargroepen. Binnen de stamgroepen wordt veel geleerd van elkaar, er wordt veel gespeeld, gewerkt (samen of individueel), onderzoek gedaan en gepresenteerd.

Het onderwijs op een Jenaplanschool is gebaseerd op vier basisactiviteiten: gesprekspelwerk en viering. Deze pijlers zorgen voor een structuur waarbinnen niet alleen aandacht is voor kennisoverdracht maar vooral om de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind.

Deze school is een leef- en werkgemeenschap voor kinderen, stamgroepleiders en ouders. Her gezamenlijk doel is om de ontwikkeling van de kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Doordat de opvoeding niet ophoudt bij de schooldeuren als het kind binnenkomt en het leren ook doorgaat wanneer ze weer door de schooldeuren naar huis gaan, is een goede samenwerking tussen de ouders en stamgroepleiders heel belangrijk. Op de school zijn ouders dan ook meer dan welkom binnen de school en hoeven zij niet op het schoolplein te blijven staan bij het ophalen en wegbrengen van de kinderen. Bij verjaardagen in de kleutergroepen zijn ouders aanwezig en ook zullen er regelmatig verzoeken komen vanuit de school om te helpen bij activiteiten.

Loop vrijblijvend een dagdeel mee in groep 3-4, maak kennis met de school en het team.

Ben je met de PABO bezig dan ben je ook zeker welkom te reageren.

 

Voor meer informatie over deze leuke vacature kun je bellen met SUC6WERK Lisette van der Kleij 06-23654395