Training

Goede communicatie is voor ieder bedrijf van groot belang. De manier van communiceren bepaalt in hoge mate de uitstraling en de sfeer. Bovendien is het van grote invloed op het plezier in het werk van alle medewerkers.

De dagelijkse gang van zaken zorgt nog weleens voor onbegrip naar elkaar toe. De gesprekken gaan even snel tussendoor, in de pauze of na een lange vermoeiende werkdag. Dat kan voor ruis zorgen, waardoor de werksfeer negatief wordt beïnvloed.

Om dit te verhelpen of te voorkomen, bieden wij trainingen en coachingstrajecten voor zowel de medewerkers als groep, als ook individueel.

Vraagt u zich weleens af:

Wat er speelt onder uw medewerkers?

Hoe vinden zij de werksfeer?

Komt iedereen tot zijn recht?

Wat zijn de individuele ambities?

Maken we wel gebruik van elkaars talenten?

Wat kunnen we met elkaar nog meer bereiken?

Hoe is de persoonlijke effectiviteit?

Deze vragen kunnen allemaal beantwoord worden.

Hoe gaan wij te werk?

Door u en uw medewerkers persoonlijk te interviewen krijgen we een beeld van de huidige situatie.

Na de analyse gemaakt te hebben, bespreken we met u de knelpunten. Op deze basis wordt er een training aangeboden. De training zal geheel aansluiten en gaan over de ingebrachte aandachtspunten.

De resultaten die we met deze aanpak hebben bereikt, zijn verbluffend waarbij de effecten direct positief merkbaar zijn.

Om het positieve resultaat vast te houden, volgt er na drie maanden een herinneringsdagdeel.

Graag maken wij geheel vrijblijvend, in een persoonlijk gesprek, kennis met u en uw organisatie.