Een basisschool in Haastrecht(ZH) zoekt Groep 7/8 een leerkracht voor 2 dagen per week

Vanaf nu  tot aan de zomervakantie juli 2019 zoekt deze enthousiaste groep 7/8 een even enthousiaste leerkracht voor 2 dagen per week( dagen in overleg)

Wat heeft de school te bieden:

• een gezellig team, dat groots is in het samenwerken op een kleine school

• een professioneel team dat elkaar feedback geeft, de dialoog aangaat over goed onderwijs en gezamenlijk weet wat kwalitatief goed onderwijs op de school betekent

• begeleiding bij het inwerken

• een gelukkige school met enthousiaste kinderen waar je al je ideeën en energie in kwijt kunt

Zij zoeken een enthousiaste collega die:

• vanuit zijn / haar eigen betrokkenheid het protestants christelijke karakter van de school mede wil vormgeven en de ontmoeting met andere overtuigingen niet uit de weg gaat

• een stevig pedagogisch klimaat neer kan zetten waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en naar hartenlust (samen) kunnen leren

• Ervaring heeft in het werken in de bovenbouw

• Zicht heeft op opbrengsten en weet hoe deze positief te beïnvloeden

• uitdagingen zoekt, initiatieven neem en een warm hart heeft voor kinderen

• visie heeft op het leren van kinderen in deze tijd

• bekend is met het voeren van kindgesprekken of bereid is dat te doen

• kan samenwerken met de collega van 7/8, de ouders en het team om de ontwikkeling van de kinderen te verstevigen

Reageer vrijblijvend, en loop een dagdeel mee om kennis te maken met de groep en het team.

Salaris conform CAO Po en 0.19 ct per kilometer.

Bel 0623654395 of mail naar lvanderkleij@suc6werk.nl