Een speciale basisschool in Zoetermeer heeft plaats voor een leerkracht

De school is op zoek naar een groepsleerkracht.

Liefst iemand die fulltime beschikbaar is zodat de leerlingen een vertrouwd gezicht hebben.

Het is een actieve en uitdagende school voor speciaal basisonderwijs die veel waarde hecht aan oprechte ontmoeting tussen ouders, leerlingen en het team. Betrokken zijn, elkaar respecteren en positief nieuwsgierig zijn naar elkaars meningen en visies kenmerken de school. Vanuit de christelijke identiteit helpen zij de leerlingen op een zelfbewuste manier in het leven te staan.

Op de school zijn alle leerlingen speciaal en heeft de school waardering en respect voor hun ontwikkeling en hun persoonlijkheid. Kinderen leren bij hun samen met hun klasgenootjes, maar ook zelfstandig. Zij bieden de leerlingen onderwijs dat bij hen past, dat hen motiveert en dat hen kennis en vaardigheden biedt om straks deel te nemen aan de mondiale samenleving.

De school is de specialist voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. De leerlingen, ouders en verzorgers kiezen vaak voor de school vanwege hun aanpak, waarin structuur, rust en veiligheid de pijlers zijn. In een veilige en stimulerende omgeving biedt ons deskundig team van leraren en ondersteuners onderwijs en zorg die uw kind nodig heeft. Zij gaan hierbij uit van de mogelijkheden van uw kind en bouwen daar samen met u en uw kind op voort. Betrokkenheid van ouders vinden zij een voorwaarde voor de ontwikkeling van uw kind.

Zij werken samen met de ouders, en met organisaties die van betekenis kunnen zijn in het leven en leren van het kind. School, ouders en kinderen zijn met elkaar verbonden, met de kinderen als centraal middelpunt.conform CAO speciaal basisonderwijs.

Je bent in bezit van een Pabo diploma ,studeert ervoor,  dan is dit wellicht de baan voor je.

Reageer, en ik vertel je graag meer over  deze functie.

Een dagdeel vrijblijvend meedraaien is mijn aanbeveling, krijg je een indruk van de werkzaamheden en maak je kennis met de groep het team en de school.