Een vacature leerkracht vanaf november 2018 voor 2 dagen op een basisschool in Zoetermeer

Een vacature leerkracht vanaf  voor 2 dagen op een basisschool in Zoetermeer.

Je komt te werken op een gezellige buurtschool, met een goed samenwerkend team.

Interesse gekregen? Loop vrijblijvend een dagdeel mee om de sfeer te proeven en kennis te maken met de leerlingen en het team.

Bel of mail: 06-23654395 lvanderkleij@suc6werk.nl

De organisatie van de school;

Op de school zitten doorgaans leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep, de zogenaamde
jaarklassen. Uitzondering hierop vormen de kleutergroepen waarbij bewust is gekozen voor gemengde leeftijden.
Per schooljaar kan het ook voorkomen dat andere jaargroepen binnen de school worden gecombineerd. In beide groeperingsvormen wordt onderwijs gegeven dat aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen.

Pedagogisch accent;
Een school waar kinderen niet alleen maar leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag.
Ter voorbereiding op hun plek in de samenleving / de maatschappij willen ze proberen te bereiken:
 dat de kinderen een positieve kijk en houding hebben ten opzichte van de samenleving;
 dat zij zich weerbaar weten op te stellen;
 dat zij een weg weten te vinden in de informatie die op hen afkomt en hier creatief mee om leren gaan;
 dat zij met respect en tolerantie omgaan met andere mensen, ongeacht handicap, huidskleur, geloof of sekse.
Persoonlijkheidsontwikkeling is één van de vier peilers van het schoolplan.

Daarom is er naast de verstandelijke vorming de nodige aandacht voor:
 de sociale vorming (omgaan met elkaar);
 de creatieve vorming (handvaardigheid, muziek, tekenen, dans en drama);
 emotionele vorming (leren omgaan met je gevoelens);
 motorische vorming (leren omgaan met je lichaam);
 het stimuleren van de kinderen in hun groei naar zelfstandigheid. Het Spelen werken (zelfstandig werken) en
ontwikkelen van zelfredzaamheid hebben daar een belangrijke plaats in.

Salaris conform CAO PO en reiskosten vergoeding 0.19 ct per km