Een cluster 3 school in de regio Apeldoorn heeft per direct plaats voor:

Een leerkracht voor 2 dagen per week per direct , leerroute 1-2 leerlingen vanaf 4 jaar.

Een onderwijsassistent voor 3 dagen per week per direct, je geeft  begeleiding aan kleine groepjes leerlingen VSO

Een leerkracht voor 4 dagen per week vanaf de herfstvakantie, leergerichte groep.

Heb je interesse?

Wil je een dagdeel meekijken voor je een beslissing neemt?

Laat het ons weten en we regelen vrijblijvend een kennismaking en rondleiding voor je.

Bel 06-23654395 of mail naar lvanderkleij@suc6werk.nl.

De leerlingen op deze school regio  Apeldoorn zijn 4 tot 13 jaar. Op de school bieden zo’n 50 medewerkers  onderwijs aan circa 105 leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn. Op de school krijgt elk kind de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. De school biedt speciaal onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd met uitstroom naar alle leerniveaus. Daarnaast bieden zij voortgezet speciaal onderwijs dat gericht is op uitstroom naar dagbesteding.  

Betrokken en vindingrijk

De medewerkers van deze school zijn betrokken, kritisch, sprankelend en vindingrijk. Deze kernwaarden gelden ook voor hoe leerlingen met elkaar omgaan, de samenwerking met externe organisaties en de aankleding van de school. De school staat  voor de leerlingen en zorgen ervoor dat er geen enkel kind tussen wal en schip valt. Ze hebben kennis van en ervaring met veel ziektebeelden. Waar hun kennis ophoudt, halen we kennis van buiten.

Deze school is een algemeen bijzondere school. Dat wil zeggen dat kinderen van verschillende geloof- en levensovertuigingen welkom zijn. In het onderwijsaanbod van de school is specifieke aandacht voor leerlingen met verschillende beperkingen. Zij houden rekening met deze verschillen, door onderwijs op maat te bieden. 

Op deze school is ook extra ondersteuning, zorg en begeleiding mogelijk door gespecialiseerde medewerkers. Bijvoorbeeld speltherapie en spelbegeleiding, logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, orthopedie, psychodiagnostiek en maatschappelijk werk. Hiervoor werken zij nauw samen met een revalidatiecentrum.

Ontwikkelingsperspectief  

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal 4 jaar. Elk jaar wordt dit OPP geëvalueerd. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkeling perspectiefplan zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders besproken.


Wat wordt er van je verwacht/ wat wordt er aangeboden

Jij biedt jouw leerlingen optimale begeleiding om de beste versie van zichzelf te worden. Die optimale begeleiding krijg jij ook. Je krijgt alle ruimte om verder te leren. Je bent regisseur van je eigen loopbaan en bent medeverantwoordelijk voor het realiseren van onze doelen, resultaten en opbrengsten die jouw leerlingen verder helpen in de maatschappij.

Ontwikkelmogelijkheden

Om de leerlingen zo goed mogelijk onderwijs en begeleiding te kunnen bieden, besteden ze veel aandacht aan jouw deskundigheid en persoonlijke ontwikkeling. Ze vinden het belangrijk om aan te sluiten op jouw ambities en ontwikkelwensen. Op drie niveaus wordt de mogelijkheid geboden om met elkaar te leren en te ontwikkelen: bovenschools (collega’s van alle scholen en partnerscholen), op schoolniveau en individueel. Je kan bijvoorbeeld master opleidingen bij Fontys Hogescholen volgen.

Het leer- en ontwikkelprogramma bestaat uit een breed scala van activiteiten: ontwikkelmogelijkheden binnen kennisteams, leren binnen (in)formele leertrajecten, inspireren en kennisdelen tijdens de Onderwijsspecials. Belangrijke thema’s zijn: onderwijs ontwikkelen met ICT, duurzame inzetbaarheid en verdieping van je onderzoekend/reflectieve vermogen.

Verantwoordelijkheid

Als medewerker van De Onderwijsspecialisten ben je medeverantwoordelijk voor het realiseren van de doelen en resultaten die deze leerlingen verder helpen in de maatschappij. Daarvoor werk je nauw samen met collega’s en met partners zoals ouders, (jeugd)zorg en revalidatie.