Ben jij een Montessori Leerkracht en beschikbaar voor 2 dagen in groep 3/4/5 (ma-vrijdag)regio Rotterdam???

Loop vrijblijvend een dagdeel mee op de schoollocatie, het geeft je een goede indruk van de sfeer en het team alvorens je beslist.

Heb je interesse?

Wil je een dagdeel meekijken voor je een beslissing neemt?

Laat het ons weten en we regelen vrijblijvend een kennismaking en rondleiding voor je.

Bel 06-23654395 of mail naar lvanderkleij@suc6werk.nl.

Tijdsduur: het hele schooljaar

Contract:  uitzicht op een vast contract

De Montessori leerkracht doet precies dat, het kind leren zelf te leren en zelf te doen. Door te kijken naar het kind en zijn belangstellingen aan te voelen begrijpt de leerkracht wanneer het kind er aan toe is om iets nieuws te leren. Want leren het zelf te doen betekent niet dat je het alleen moet doen. Het kind heeft een structuur nodig waarin hij wordt gezien en die hem richting geeft. Maria Montessori noemde dat ‘vrijheid in gebondenheid’.

De leerkracht loopt rond in de groep en begeleidt de kinderen indien nodig bij het kiezen van het werk. Een kind krijgt de vrijheid om werk te kiezen aansluitend bij zijn/ haar belevingswereld en niveau. De leerkracht geeft, indien nodig, een lesje behorend bij het gekozen werk. De zelfstandigheid van het kind wordt door deze manier van begeleiden bevorderd en verder ontwikkeld. Een groot gedeelte van de dag Werken de kinderen individueel of in groepjes. De kinderen helpen elkaar met hun werk. Doordat er gewerkt wordt in heterogene groepen, schuift ieder kind op van “geholpen worden” naar “zelf kunnen” en “anderen helpen”. De onderbouw In de onderbouw werken, spelen en leren de kinderen samen. Het zintuiglijk materiaal staat centraal. Voor elk deelgebied van de waarneming is een bepaald materiaal ontwikkeld. Juist in deze periode is het kind volop bezig met leren waarnemen. Verder wordt de ontwikkeling van zelfstandigheid en zelfredzaamheid gestimuleerd. De middenbouw In deze bouw is veel aandacht voor de basisvaardigheden: lezen, schrijven, taal en rekenen. De leerlingen werken met montessorimateriaal en aanvullende andere materialen aan het verwerven van deze vaardigheden. Het tempo waarin en de manier waarop de kinderen deze vaardigheden leren, oefenen en verwerken verschilt. De school probeert daarbij aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften, belangstelling en leerstijl van het kind. Kinderen worden gestimuleerd tot ontwikkeling van een goede werkhouding en een goede organisatie van het eigen werken. In de middenbouw wordt verwacht dat kinderen gedurende een langere tijd geconcentreerd en zelfstandig aan een taak kunnen werken. Door de manier van werken en de te vervullen taken leren kinderen rekening met elkaar te houden, elkaar te helpen en samen te werken aan een taak.