Ben je een Vrije school leerkracht of Pabo student en woon je in de regio Utrecht?

Heb je zin om parttime of fulltime aan de slag te gaan?

Wil je vrijblijvend kennismaken met de school, de leerlingen en het team?

Draai eens een dagdeel mee om de sfeer te proeven.

Neem vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers van Suc6werk 06-23654395, en we vertellen je meer over de vacatures.

Onderwijs en mensbeeld
Het mensbeeld is in de vrijeschool expliciet de achtergrond van het leerplan. Wat is een mens en in het bijzonder een kind eigenlijk? Hoe en waardoor ontwikkelt hij zich? De mens wordt gezien als een lichamelijk wezen, maar tegelijkertijd – anders dan een dier – ook als een individueel geestelijk wezen. Het kind komt op aarde, niet als een onbeschreven blad waaraan je naar believen allerlei kunt toevoegen. Het brengt vanuit zijn geestelijk wezen speciale talenten en motieven mee, die het met behulp van zijn lichamelijk wezen kan ontwikkelen en realiseren. Als het ware ‘tussen’ het geestelijke en het lichamelijke wezen ontwikkelen zich de psychische of zielskwaliteiten.

Hoofd, hart en handen
In de kleutertijd en eigenlijk in de gehele periode van 0 tot 6 à 7 jaar staat de lichamelijke ontwikkeling van het kind centraal; de groei en de motoriek. Door veel te spelen en te bewegen, door een regelmatige dagindeling, door liedjes en een opgewekte sfeer wordt het kind ‘baas in eigen lichaam’. Daarna, tot in de puberteit, komen de psychische kwaliteiten meer op de voorgrond. Het kind beleeft zichzelf en de omgeving dan in hoge mate in zijn gevoelens. Daarom sluit de leerkracht met het onderwijs allereerst bij het gevoelsleven van het kind aan. Dat gebeurt als het kind voor iets ‘warm’ kan lopen, er enthousiast voor wordt. Door de lesstof beeldend te brengen en een sfeer te scheppen waarin kunstzinnigheid en de kinderlijke belevingswereld een belangrijke plaats innemen, worden fantasie en voorstellingsvermogen gestimuleerd. Ook de manier van denken en willen worden aangesproken. Op de vrijeschool spreekt de leerstof hoofd, hart en handen aan. Wat het kind weet, is minder belangrijk dan hoe het kind denkt. Elk kind heeft de aanleg om origineel, creatief en probleemoplossend te denken. Het is aan de leerkracht dat vermogen te behoeden en te verzorgen.

Onderwijsvernieuwing
In de Vrije School werken zij vanuit de vrijeschoolpedagogie en verbinden zij zich steeds weer met het leerplan van Rudolf Steiner. Zij vinden het belangrijk in het nu te blijven staan en zich daarnaast ook kritisch uiteen te zetten met andere vernieuwingsimpulsen van vandaag de dag. In het OnderBouwOverleg en het KleuterOverleg bespreken zij allerlei vormen van onderwijsvernieuwing. Je kunt hierbij denken aan het gebruik van computers in de remedial teaching en/of de klas, aan differentiatie en zorgverbreding binnen het klassikale onderwijs en aan de kruisbestuiving met o.a. de Reggio Emilia pedagogie in de kleuterklas.