Ben jij een Montessori Leerkracht en beschikbaar voor 2 dagen in groep 3/4/5 (ma-vrijdag)regio Rotterdam???

Loop vrijblijvend een dagdeel mee op de schoollocatie, het geeft je een goede indruk van de sfeer en het team alvorens je beslist.

Heb je interesse?

Wil je een dagdeel meekijken voor je een beslissing neemt?

Laat het ons weten en we regelen vrijblijvend een kennismaking en rondleiding voor je.

Bel 06-23654395 of mail naar lvanderkleij@suc6werk.nl.

Tijdsduur: het hele schooljaar

Contract:  uitzicht op een vast contract

De Montessori leerkracht doet precies dat, het kind leren zelf te leren en zelf te doen. Door te kijken naar het kind en zijn belangstellingen aan te voelen begrijpt de leerkracht wanneer het kind er aan toe is om iets nieuws te leren. Want leren het zelf te doen betekent niet dat je het alleen moet doen. Het kind heeft een structuur nodig waarin hij wordt gezien en die hem richting geeft. Maria Montessori noemde dat ‘vrijheid in gebondenheid’.

De leerkracht loopt rond in de groep en begeleidt de kinderen indien nodig bij het kiezen van het werk. Een kind krijgt de vrijheid om werk te kiezen aansluitend bij zijn/ haar belevingswereld en niveau. De leerkracht geeft, indien nodig, een lesje behorend bij het gekozen werk. De zelfstandigheid van het kind wordt door deze manier van begeleiden bevorderd en verder ontwikkeld. Een groot gedeelte van de dag Werken de kinderen individueel of in groepjes. De kinderen helpen elkaar met hun werk. Doordat er gewerkt wordt in heterogene groepen, schuift ieder kind op van “geholpen worden” naar “zelf kunnen” en “anderen helpen”. De onderbouw In de onderbouw werken, spelen en leren de kinderen samen. Het zintuiglijk materiaal staat centraal. Voor elk deelgebied van de waarneming is een bepaald materiaal ontwikkeld. Juist in deze periode is het kind volop bezig met leren waarnemen. Verder wordt de ontwikkeling van zelfstandigheid en zelfredzaamheid gestimuleerd. De middenbouw In deze bouw is veel aandacht voor de basisvaardigheden: lezen, schrijven, taal en rekenen. De leerlingen werken met montessorimateriaal en aanvullende andere materialen aan het verwerven van deze vaardigheden. Het tempo waarin en de manier waarop de kinderen deze vaardigheden leren, oefenen en verwerken verschilt. De school probeert daarbij aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften, belangstelling en leerstijl van het kind. Kinderen worden gestimuleerd tot ontwikkeling van een goede werkhouding en een goede organisatie van het eigen werken. In de middenbouw wordt verwacht dat kinderen gedurende een langere tijd geconcentreerd en zelfstandig aan een taak kunnen werken. Door de manier van werken en de te vervullen taken leren kinderen rekening met elkaar te houden, elkaar te helpen en samen te werken aan een taak.

Ben je een Vrije school leerkracht of Pabo student en woon je in de regio Utrecht?

Heb je zin om parttime of fulltime aan de slag te gaan?

Wil je vrijblijvend kennismaken met de school, de leerlingen en het team?

Draai eens een dagdeel mee om de sfeer te proeven.

Neem vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers van Suc6werk 06-23654395, en we vertellen je meer over de vacatures.

Onderwijs en mensbeeld
Het mensbeeld is in de vrijeschool expliciet de achtergrond van het leerplan. Wat is een mens en in het bijzonder een kind eigenlijk? Hoe en waardoor ontwikkelt hij zich? De mens wordt gezien als een lichamelijk wezen, maar tegelijkertijd – anders dan een dier – ook als een individueel geestelijk wezen. Het kind komt op aarde, niet als een onbeschreven blad waaraan je naar believen allerlei kunt toevoegen. Het brengt vanuit zijn geestelijk wezen speciale talenten en motieven mee, die het met behulp van zijn lichamelijk wezen kan ontwikkelen en realiseren. Als het ware ‘tussen’ het geestelijke en het lichamelijke wezen ontwikkelen zich de psychische of zielskwaliteiten.

Hoofd, hart en handen
In de kleutertijd en eigenlijk in de gehele periode van 0 tot 6 à 7 jaar staat de lichamelijke ontwikkeling van het kind centraal; de groei en de motoriek. Door veel te spelen en te bewegen, door een regelmatige dagindeling, door liedjes en een opgewekte sfeer wordt het kind ‘baas in eigen lichaam’. Daarna, tot in de puberteit, komen de psychische kwaliteiten meer op de voorgrond. Het kind beleeft zichzelf en de omgeving dan in hoge mate in zijn gevoelens. Daarom sluit de leerkracht met het onderwijs allereerst bij het gevoelsleven van het kind aan. Dat gebeurt als het kind voor iets ‘warm’ kan lopen, er enthousiast voor wordt. Door de lesstof beeldend te brengen en een sfeer te scheppen waarin kunstzinnigheid en de kinderlijke belevingswereld een belangrijke plaats innemen, worden fantasie en voorstellingsvermogen gestimuleerd. Ook de manier van denken en willen worden aangesproken. Op de vrijeschool spreekt de leerstof hoofd, hart en handen aan. Wat het kind weet, is minder belangrijk dan hoe het kind denkt. Elk kind heeft de aanleg om origineel, creatief en probleemoplossend te denken. Het is aan de leerkracht dat vermogen te behoeden en te verzorgen.

Onderwijsvernieuwing
In de Vrije School werken zij vanuit de vrijeschoolpedagogie en verbinden zij zich steeds weer met het leerplan van Rudolf Steiner. Zij vinden het belangrijk in het nu te blijven staan en zich daarnaast ook kritisch uiteen te zetten met andere vernieuwingsimpulsen van vandaag de dag. In het OnderBouwOverleg en het KleuterOverleg bespreken zij allerlei vormen van onderwijsvernieuwing. Je kunt hierbij denken aan het gebruik van computers in de remedial teaching en/of de klas, aan differentiatie en zorgverbreding binnen het klassikale onderwijs en aan de kruisbestuiving met o.a. de Reggio Emilia pedagogie in de kleuterklas.

Wij hebben vacatures voor onderwijsassistenten in de regio Den Haag

Je assisteert in de midden en bovenbouw op verschillende dagen, het betreft een reguliere basisschool.

Bijvoorbeeld een dinsdag in groep 6, een woensdag in groep 4 en/of een vrijdag in groep 3.

Wat ga je doen?

Als onderwijsassistent ben je de extra handen van een leerkracht. Onder zijn of haar verantwoordelijkheid voer je allerlei activiteiten uit die bijdragen aan een betere ontwikkeling van de leerlingen in de klas. Je werkzaamheden variëren van het begeleiden van individuele of kleine groepen scholieren bij hun taken tot het meehelpen organiseren van activiteiten voor de school.

Je assisteert in de midden en bovenbouw op verschillende dagen, en neemt soms even de klas over.

Bijvoorbeeld een dinsdag in groep 6, een woensdag in groep 4 en/of een vrijdag in groep 3.

Heb je interesse?

Wil je een dagdeel meekijken voor je een beslissing neemt?

Laat het ons weten en we regelen vrijblijvend een kennismaking en rondleiding voor je.

Bel 06-23654395 of mail naar lvanderkleij@suc6werk.nl.

Je bent in het bezit van:

 • een diploma MBO SPW4-onderwijsassistent of
 • tweedejaars student aan de PABO
 • recente ervaring in het Primair Onderwijs
 • flexibiliteit, de nodige zelfreflectie en relativeringsvermogen

Kennis en vaardigheden:

 • vaardigheid in het omgaan met en corrigeren van gedrag van leerlingen
 • zelfstandig met kleine groepjes kunnen werken
 • vaktechnische kennis van eenvoudige didactische en pedagogische toepassingen

Wij bieden:

Aantal uren: in overleg te bepalen

Inschaling: conform de CAO PO

Heb je interesse?

Wil je een dagdeel meekijken voor je een beslissing neemt?

Laat het ons weten en we regelen vrijblijvend een kennismaking en rondleiding voor je.

Bel 06-23654395 of mail naar lvanderkleij@suc6werk.nl.

Wij zoeken nog een enthousiaste Gym docent voor een basisschool in Zoetermeer 0,2 FTE

Voor het komende schooljaar hebben wij een vacature van 8 lesuren lichamelijke opvoeding
Wij zijn op zoek naar een docent lichamelijke opvoeding voor 1 dag per week op de dinsdag of de vrijdag.

De school is al 40 jaar een gezellige, moderne, katholieke basisschool. Hier kunnen kinderen zelfstandig en in samenwerking met elkaar leren en ontspannen. De kinderen groeien net als de bomen om de school, hun wortels stevig in de grond en met steun van elkaar.
Gezamenlijkheid en zinvolheid staan bij de school hoog in het vaandel.

Wat heeft de school je te bieden:

 • Mogelijkheid tot meer werk binnen de organisatie
 • Enthousiaste leerlingen
 • Loyale collega’s die graag een handje helpen bij sportevenementen
 • Een prettige en open sfeer binnen de school
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO

Enthousiast geworden? Draai een dagdeel mee om kennis te maken en de sfeer in de school te proeven.

Bel vrijblijvend naar Suc6werk 06-23654395 of mail lvanderkleij@suc6werk.nl

Een cluster 3 school in de regio Apeldoorn heeft per direct plaats voor:

Een leerkracht voor 2 dagen per week per direct , leerroute 1-2 leerlingen vanaf 4 jaar.

Een onderwijsassistent voor 3 dagen per week per direct, je geeft  begeleiding aan kleine groepjes leerlingen VSO

Een leerkracht voor 4 dagen per week vanaf de herfstvakantie, leergerichte groep.

Heb je interesse?

Wil je een dagdeel meekijken voor je een beslissing neemt?

Laat het ons weten en we regelen vrijblijvend een kennismaking en rondleiding voor je.

Bel 06-23654395 of mail naar lvanderkleij@suc6werk.nl.

De leerlingen op deze school regio  Apeldoorn zijn 4 tot 13 jaar. Op de school bieden zo’n 50 medewerkers  onderwijs aan circa 105 leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn. Op de school krijgt elk kind de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. De school biedt speciaal onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd met uitstroom naar alle leerniveaus. Daarnaast bieden zij voortgezet speciaal onderwijs dat gericht is op uitstroom naar dagbesteding.  

Betrokken en vindingrijk

De medewerkers van deze school zijn betrokken, kritisch, sprankelend en vindingrijk. Deze kernwaarden gelden ook voor hoe leerlingen met elkaar omgaan, de samenwerking met externe organisaties en de aankleding van de school. De school staat  voor de leerlingen en zorgen ervoor dat er geen enkel kind tussen wal en schip valt. Ze hebben kennis van en ervaring met veel ziektebeelden. Waar hun kennis ophoudt, halen we kennis van buiten.

Deze school is een algemeen bijzondere school. Dat wil zeggen dat kinderen van verschillende geloof- en levensovertuigingen welkom zijn. In het onderwijsaanbod van de school is specifieke aandacht voor leerlingen met verschillende beperkingen. Zij houden rekening met deze verschillen, door onderwijs op maat te bieden. 

Op deze school is ook extra ondersteuning, zorg en begeleiding mogelijk door gespecialiseerde medewerkers. Bijvoorbeeld speltherapie en spelbegeleiding, logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, orthopedie, psychodiagnostiek en maatschappelijk werk. Hiervoor werken zij nauw samen met een revalidatiecentrum.

Ontwikkelingsperspectief  

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal 4 jaar. Elk jaar wordt dit OPP geëvalueerd. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkeling perspectiefplan zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders besproken.


Wat wordt er van je verwacht/ wat wordt er aangeboden

Jij biedt jouw leerlingen optimale begeleiding om de beste versie van zichzelf te worden. Die optimale begeleiding krijg jij ook. Je krijgt alle ruimte om verder te leren. Je bent regisseur van je eigen loopbaan en bent medeverantwoordelijk voor het realiseren van onze doelen, resultaten en opbrengsten die jouw leerlingen verder helpen in de maatschappij.

Ontwikkelmogelijkheden

Om de leerlingen zo goed mogelijk onderwijs en begeleiding te kunnen bieden, besteden ze veel aandacht aan jouw deskundigheid en persoonlijke ontwikkeling. Ze vinden het belangrijk om aan te sluiten op jouw ambities en ontwikkelwensen. Op drie niveaus wordt de mogelijkheid geboden om met elkaar te leren en te ontwikkelen: bovenschools (collega’s van alle scholen en partnerscholen), op schoolniveau en individueel. Je kan bijvoorbeeld master opleidingen bij Fontys Hogescholen volgen.

Het leer- en ontwikkelprogramma bestaat uit een breed scala van activiteiten: ontwikkelmogelijkheden binnen kennisteams, leren binnen (in)formele leertrajecten, inspireren en kennisdelen tijdens de Onderwijsspecials. Belangrijke thema’s zijn: onderwijs ontwikkelen met ICT, duurzame inzetbaarheid en verdieping van je onderzoekend/reflectieve vermogen.

Verantwoordelijkheid

Als medewerker van De Onderwijsspecialisten ben je medeverantwoordelijk voor het realiseren van de doelen en resultaten die deze leerlingen verder helpen in de maatschappij. Daarvoor werk je nauw samen met collega’s en met partners zoals ouders, (jeugd)zorg en revalidatie.

Hoogbegaafde groep 7/8 (regio Zeist)zoekt voor de woensdag/donderdag en vrijdag een leerkracht.

Ben jij die leraar die ervoor zorgt dat kinderen elke dag weer uitgedaagd worden?

Per direct  is er een vacature voor een leerkracht groep 7/8 op een basisschool omgeving Zeist.

Met uitzicht op een contract voor het nieuwe schooljaar 2019/2020 .

Je komt te werken in een goed samenwerkend team, die je graag ondersteunen

Ben jij op zoek naar een fijne school en wil je parttime werken in de bovenbouw? Dan ben je bij ons op het juiste adres. Wij zijn namelijk op zoek naar jou.

Het gaat hier om een structurele functie met uitzicht op vast dienstverband.

Ben je net klaar met de PABO, of heb je al jarenlange ervaring, bij ons ben je altijd welkom.

Maak vrijblijvend een afspraak om kennis te maken met de school en het team.

Mail je cv naar lvanderkleij@suc6werk.nl of bel 06-23654395 voor meer informatie.

Van de kandidaat verwachten wij dat hij/zij:

• in het bezit is van de wettelijke bevoegdheden
• goed kan samenwerken met andere collega’s
• over goede contactuele eigenschappen beschikt;
• een goed pedagogisch klimaat erg belangrijk vindt;
• zich actief wil inzetten voor de school;
• een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen heeft.
 
Wij bieden:

 – betrokken leerkrachten
 – een school waar je ambities waar kan maken
 – een groot collegiaal team
 – kinderen van heel diverse afkomst
 – een school waar de zorg voor kinderen en elkaar belangrijk wordt gevonden
 – coaching en ondersteuning
 – prettige werksfeer

 
Salaris conform CAO Primair onderwijs en reiskostenvergoeding.

Parttime leerkrachten, hebben jullie zin om in te vallen af en toe 1 dag of een week voor de klas?

Naast onze vacatures voor vaste contracten is er ook de mogelijkheid kort in te vallen.

Dat kan zijn als inval op eenzelfde school of op diverse scholen, jij geeft aan wat je voorkeur is.

Neem vrijblijvend contact op via onze website www.Suc6werk.nl of bel

06-23654395 en we vertellen je meer over onze vele mogelijkheden!

 • Wij bieden je een salaris conform de CAO onderwijs.
 • Wij begeleiden en coachen  je gedurende de invalwerkzaamheden.
 • Naast de tijdelijke opdrachten bieden wij ook de mogelijkheid tot een vaste aanstelling.
 • Reiskostenvergoeding van €0.19 cent per kilometer.

       Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van een PABO diploma of vergevorderd in je studie.
 • Je kan snel schakelen naar een programma dat voor je klaarligt.
 • Je bent de leraar die je graag wilt zijn.
 • Je weet een veilig pedagogisch leerklimaat te creëren.
 • Je bent duidelijk en consequent, en je biedt structuur.
 • Je weet de leerlingen aan te spreken op hun talenten en kwaliteiten.
 • Je staat stevig in je schoenen.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.

School Administratieve medewerker

Voor een Speciale basisschool omgeving Rotterdam zoeken wij  een administratieve kracht met ervaring in schooladministratie en de daarbij behorende taken.

De mogelijkheid is 5 ochtenden per week van 08.00 tot 12.00 of 3 hele dagen.

Je gaat de school ondersteunen op administratief vlak, en je bent het eerste aanspreekpunt aan de telefoon.

Een afwisselende functie in een leuk team.

Je dient ten minste tot de zomervakantie beschikbaar te zijn. Wellicht dienen zich mogelijkheden aan voor langere tijd. Dit ligt aan functioneren en potentie.

Opleiding MBO 4

Ervaring  school administratie
Ervaring met Excell, goede software kennis
Secuur kunnen werken

Goede arbeidsvoorwaarden, en starten kan per direct.

Voldoe jij aan bovenstaande? Heb je er zin in?  Wil je kennismaken met de school en het team?

Neem dan vrijblijvend contact op, mail lvanderkleij@suc6werk.nl

of bel 06-23654395.

Durf jij het aan? Werken als ZZP”er in het onderwijs?

Meld je aan bij SUC6WERK en wij zorgen voor werk dat past bij je wensen en je mogelijkheden.

Wij adviseren je bij de tariefberekening, versturen en verzorgen je facturen naar de scholen.

Herken je jezelf in onderstaande artikel (bron: RTL-Z).

Neem dan vrijblijvend contact op met ons en bel 06-23654395 of mail naar lvanderkleij@suc6werk.nl

Een groeiend aantal leraren schrijft zich in als ondernemer en staat als zzp’er voor de klas. 

Kende het basisonderwijs begin 2015 nog slechts 100 mensen die zich bij de Kamer van Koophandel hadden ingeschreven als bijvoorbeeld onderwijzer of invalkracht in het onderwijs, waren dit er begin 2019 al 186.  

Voor het voortgezet onderwijs is deze toename nog groter: daar steeg het aantal inschrijvingen van 101 in 2015 tot 193 begin 2019. Vermoedelijk liggen die cijfers nog hoger, omdat de KvK deze aantallen baseert op de vrijwillig ingevulde bedrijfsomschrijvingen.

‘Je bent echt ondernemer’

Dat beaamt ook Tineke de Jong (50). Zij werkt als zzp’er in het basisonderwijs. “Je moet goed de consequenties doordenken, want je bent een echte ondernemer.

Na jaren in het onderwijs stopte De Jong om een coachingpraktijk op te bouwen. Via een kennis kreeg ze de tip dat ze als freelancer in het onderwijs wat geld kon bijverdienen, naast haar praktijk. “Maar inmiddels is dat andersom. Ik werk inmiddels zo goed als fulltime in het onderwijs.”

De Jong woont in Sneek, maar daar is het tekort aan leraren nog niet zo schrijnend als in de rest van Nederland. Ze verdeelt haar weken over scholen in Veenendaal en Almere. “Ik overnacht dan in de buurt. Ik ga zondagmiddag van huis en kom vrijdag pas weer thuis.

Geen kantoorpolitiek meer

Techniekdocent voor het voortgezet onderwijs Arie Gramsma (61) nam de overstap naar het ondernemerschap. Hij zoekt nu nog voornamelijk tijdelijke banen in het onderwijs, met tijdelijke contracten. Een volledige baan in het onderwijs ziet hij niet meer zitten. “Sommige aspecten van het onderwijs zijn niet meer zo gezellig”, zegt hij.  

Zijn voornaamste bezwaar: de werkdruk ligt te hoog. Ook ervaart hij dat het eigenaarschap van het onderwijs nu bij ‘de managers’ ligt en niet meer bij de docenten. De bijkomende kantoorpolitiek trekt hij niet meer.

Het onderwijs volledig de rug toekeren wil hij ook niet. “Ik wil dolgraag aan de slag en ontloop ook niet de verantwoordelijkheden die erbij horen. Teamoverleg, ouderavonden, denken vanuit de leerlingen. Geef mij de sleutels van het lokaal en ik ga aan de slag.” 

Ik ben bepaalde afspraken vanuit de cao gewend. En de schoorsteen moet wel blijven roken.”

Werken als zzp’er had daarom zijn interesse. “Een aantal jaar geleden was ik er al klaar voor, maar heb ik het niet doorgezet. Het werd toen afgeraden vanwege de wetgeving. Nu de stap gezet en het bevalt mij prima.

Of we vinden een weg, of we maken er één.”

Voor het speciaal basis en voortgezet onderwijs in de regio Alphen aan de Rijn en Gouda  zijn wij dringend op zoek naar een speciale leerkrachten.

Wil je fulltime of parttime  werken? Laat het ons weten.

Het is een school voor speciaal onderwijs, die onderwijs biedt aan jeugdigen bij wie het leerproces door complexe leer- of gedragsproblemen verstoord wordt.

Voor wie is de school?

De basisschool is er voor jongens en meisjes van 4 tot 12 jaar waarvoor onderwijs op een reguliere basisschool niet toereikend is. Het voortgezet speciaal onderwijs is voor leerlingen vanaf 12 tot 18 jaar.

Door het speciale karakter van het speciaal onderwijs heeft de school niet alleen leerlingen uit de directe omgeving, maar uit de hele regio.

Waarom deze locatie zo fijn werkt!

Alle klassen op de school bestaan uit twaalf tot veertien leerlingen met één of twee vaste groepsleerkrachten of onderwijsassistenten. Iedere klas heeft een eigen opvoed- en onderwijskundig klimaat die rekening houdt met de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dat betekent dat de inrichting van de ruimte, de manier van lesgeven, het lesrooster, de regels in de klas, de aangeboden leerstof én de gebruikte methoden passen bij de leerlingen van die klas. De indeling van de klassen baseren we op leeftijd, niveau en datgene waar het kind het meest behoefte aan heeft.

Als groepsleerkracht in het SBO en VSO is geen dag hetzelfde. Daarom ben jij een flexibele, krachtige en passievolle leerkracht, die ervan overtuigd is dat ieder kind een eerlijke kans verdient op een goede toekomst. Het is in deze functie vooral belangrijk dat je kinderen echt ziet en vertrouwen kunt geven. De focus ligt zowel op het gedrag als op het leren. In klassenmanagement ben je een ster en jij biedt structuur en duidelijkheid. Daarnaast sta je stevig in je schoenen. Ervaring met de doelgroep is een pré, maar geen vereiste. 

 • Je bent in het bezit van een onderwijsbevoegdheid of studerende daarvoor.
 • Je bent voor 0,2 – 1,0 fte beschikbaar.
 • Je bent pedagogisch sterk. Veiligheid, structuur en duidelijk zijn voor jou basisvoorwaarden in de klas.
 • Je hebt empatisch vermogen, je hebt geduld en een luisterend oor en zeker ook humor.
 • Je hebt kennis van, of bereidheid om je te verdiepen in, de problematiek van de doelgroep.
 • Je bent collegiaal en kunt goed samenwerken.
 • Salaris conform CAO Speciaal onderwijs, reiskosten € 0,19 per km.

Solliciteer via onze website www.Suc6werk.nl of stuur een mail met je cv naar lvanderkleij@suc6werk.nl wij nemen contact met je op en vertellen je meer over deze vacature!

Een dagdeel meedraaien behoort tot de mogelijkheid vrijblijvend kennis te maken met de school en het team.